Ordförande informerar

Ordförande Tommy Andersson informerar om aktuella nyheter och händelser.

20210830 Ny medarbetare och ny hemsida

Dessa rader är de första i syfte att på ett enkelt sätt och med viss oregelbundenhet informera om vad som händer i SydostLeader. Vi har i detta nu, och sedan en vecka tillbaka, gjort vår nya hemsida öppen och offentlig. Sidan är inte helt klar och uppdaterad men ger ändå viss information och där vi fyller på efterhand. Om några veckor skall den vara så klar som vi hoppas.

På hemsidan finns bl.a remissversionen till ny strategi för SydostLeader, from 2023. Strategidokumentet har varit utsänt till medlemmar och många övriga och härmed finns också chansen att ta del av dokumentet om så inte blivit fallet för just dig samt att inkomma med synpunkter några dagar ytterligare om så önskas.

 

 

Vidare ser ni att SydostLeader har två projektutvecklare i form av Lasse Wellin och Susanna Bondesson som ni har möjlighet att kontakta vid funderingar kring projektidéer. Susanna hälsar vi särskilt välkommen till SydostLeader, då hon börjat sin tjänst så sent som för ett par veckor sedan.

Det är möjligt att inkomma med projektidéer och vi kommer om några veckor att tydligare informera om dessa möjligheter.

Nu är vi i alla fall igång med hemsidan och kommer härifrån, i olika former, att informera ytterligare om verksamheten och dess framtida möjligheter för landsbygdsutveckling genom Leadermetoden.

Tommy Andersson

Ordförande
tommy@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan