Ordförande informerar

Ordförande Tommy Andersson informerar om aktuella nyheter och händelser.

Landsbygdsvänner!

Ytterligare ett år är på väg att läggas till handlingarna, även om någon dryg vecka återstår. Året har präglats av en optimism kring landsbygden och vår verksamhet med SydostLeader. Nya förlängningsperioden och en ny strategi i sikte ger oss förhoppningar och tillförsikt om möjligheter för våra projektsökare. Även om årets arbete också påverkats och påverkas av pågående pandemi, försöker vi alla att arbeta konstruktivt för att nå våra mål.

SydostLeader och övriga leaderområden i landet har alla gjort sitt bästa för att skapa goda förutsättningar att utveckla landsbygden. Inom ramen för Leader har det under innevarande år och nästkommande år, genom de så kallade förlängningsåren, tillskapats resurser att kunna ge stöd till olika projekt. Detta är vi glada över och ett antal projekt har det i slutet av detta år kunnat beslutas om.

 

 

SydostLeader önskar alla,
God Jul och Gott Nytt År

 

Under året har det också jobbats mycket med framtagandet av ny strategi för SydostLeader. Förslaget är sedan en tid tillbaka inlämnat till Jordbruksverket för bedömning och vi hyser stora förhoppningar om att strategin skall leda oss mot nya djärva insatser i kommande period.

Vi kommer under 2022 att fortsätta arbetet med att utveckla landsbygden i alla våra kommuner. Välkomna med projektansökningar alla ni som känner er manade till att vara med och utveckla landsbygden genom ett projekt inom ramen för Leader.

Till alla inblandade, såväl enskilda som organisationer inom ramen för vårt trepartnerskap som på något sätt stödjer och medverkar till landsbygdens utveckling, tack för allt stöd och alla fantastiska insatser under 2021. Väl mött framöver och på återseende för en levande landsbygd.

 

Tommy Andersson

Ordförande
tommy@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan