Testa projektidé

Det finns ingen stöpt form för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att leaderkontoret lättare ska kunna göra en första bedömning kan ni  fundera och kortfattat besvara nedanstående åtta frågor samt göra en enkel budget.

Svara på nedan 8 frågor och gör en enkel budget!

1. Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?

2. Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att kunna genomföra projektet?

3. Varför vill ni genomföra projektidén?

4. Hur har ni tänkt gå tillväga? Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?

5. Vilka vinner på att projektet genomförs?

6. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?

7. Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?

8. Hur stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

Skriv ner svaren på ett A4 Word-dokument, komplettera med en översiktlig budget och maila in till någon av våra projektutvecklare.

Kontakt

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan