Medlemskap

Vill du vara med och påverka, få särskild information om föreningens verksamhet, vara valbar till styrelsen  och inte minst få rösträtt på årsstämman?  Då ska du söka medlemskap i SydostLeader!

För att kunna bli medlem måste du vara  juridisk person eller enskild näringsidkare (enskild firma) och finnas samt vara verksam i vårt Leaderområde.

Du förväntas följa föreningens stadgar och beslut och bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och tillställas styrelsen, som fattar beslut i ärendet.

Medlemsavgifter fastställs av årsstämman efter förslag av valberedningen. Medlem är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift inom fyra (4) veckor efter avisering, dock senast den sista februari.

Medlemsavgiften i SydostLeader
Fastställdes på föreningens årsstämma den 26 maj 2023

  • Kommuner/Landsting/Regioner/Regionförbund (eller motsv.) 30 000 kr per år
  • Juridiska personer och enskilda näringsidkare (enskild firma) 500 kr per år

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan