Broa över Nybro

– en exklusiv kompetenshöjning för eget ledarskap och personlig utveckling.

Utbildningen vänder sig till utvalda nyckelpersoner som tillsammans skapar ett nätverk från framförallt näringslivet i Nybro. Målet är att få projektets deltagare att bli mer delaktiga i utvecklingen av Nybro kommun och bli positiva förebilder. På sikt ska projektet stimulera till fler satsningar och samarbetsprojekt som både kan stärka självförtroende, ge fler arbetstillfällen och öka intresset för Nybro som bostads-, och etableringsort.

Målgrupp: Ett 50-tal deltagare handplockas per år och viktiga kriterier för urvalet är att de är positiva, samhällsengagerade och framgångsrika förebilder från olika delar av näringslivet i hela Nybro kommun.

Vill du veta mer? Här finns en film

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2016-08-26

Projektnamn:
Broa över Nybro

Sökande:
Nybro Företagsgrupp

Journalnummer:
2016-2721

Vill du veta mer?

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan