Om Leadermetoden

Leader är en metod inom hela EU för att utveckla landsbygden i projektform. Tillsammans kan vi sätta fart på landsbygden!

Leadermetoden är en metod för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. har möjlighet att verka i de fyra ESI-fonderna: Jordbruks-, Havs- och fiskeri-, Regional- samt Socialfonden.

Projektstöd kommer att kunna sökas från början av 2016 fram till hösten 2022 av såväl föreningar som småföretagare, lokala utvecklingsgrupper och nätverk inom vårt område som omfattar Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Därutöver omfattas även hela sjön Åsnen och södra Kalmarsund samt Öland fiske- och farvatten av vår Havs- och fiskefond.

Projekt som syftar till att stärka vår ekonomiska tillväxt och skapa fler arbetstillfällen, är nyskapande och hållbara kommer att prioriteras.

Vår uppgift är att stimulera och inspirera till utveckling i vårt område. Vi ska arbeta aktivt för att sprida kunskap och kännedom om Leader som metod för utveckling. Mycket av vårt arbete är därför inriktat på att möta föreningar och utvecklingsgrupper ute i våra elva kommunerna och informera om Leadermetoden och om möjligheter till stöd via SydostLeader.

Vi bjuder härmed in invånarna att själva påverka sin omgivning, sina levnadsvillkor och sin vardag! Tillsammans kan vi skapa en livskraftig landsbygd som främjar alla människors livskvalitet och en hållbar utveckling.

Vill du veta mer? Här finns en film om Leadermetoden

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan