Nationalparksdestination Åsnen

Sveriges första nationalparksdestination

Att arbeta med hållbar produktutveckling med sikte på export är ett naturligt och nödvändigt steg för DÅ. Arbetet ska utföras med innovativa metoder som kombinerar det lokala, hållbara och unika med yttre samarbetspartners, stadens kompletterande utbud och spetskompetens. Nationalpark Åsnen är huvudattraktionen som utvecklingen baseras på.

För generell exportmognad med ett starkt hållbarhetsperspektiv ska ”Åsnen Ranger Service” skapas. Här kombineras skydd för naturen och lärande för besökare via s.k. ”backstagsupplevelser”. DÅs ambition är att visa på en modell där man bygger en destination runt en nationalpark innan den har kommit på plats. Metoden ska kunna tillämpas på andra områden drivna av skyddad natur.

Här finns filmer om Destination Åsnen

Hiking in Destination Åsnen

Biking in Destination Åsenen

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2017-01-24

Projektnamn:
Nationalparksdestination Åsnen

Sökande:
AB Destination Småland

Journalnummer:
2016-2961

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan