Gisslevik våtmark

Mindre näring – högre mångfald

I Gisslevik, nordväst om Torhamn, har vi skapat en ca 1 hektar stor våtmark alldeles intill kusten.
Våtmarkens syften är flera, dels ska den fånga upp näringsämnen, främst kväve och fosfor, som kommer in i våtmarken från jordbruksmarkerna via en liten bäck. Att reducera näringstillförseln till Östersjön är viktigt för att slippa övergödning, algblomning och påföljande bottendöd. En annan viktig funktion med våtmarken är att öka den biologiska mångfalden i området. Flera växter och djur, inte minst fågelarter trivs bra i våtmarken. Eftersom den är anlagd nära kusten kan även gäddan använda den för sin lek som den gärna förrättar i sött vatten. Vi har även kunnat uppföra en fågelplattform där fågelskådare kan stå skymda när de kikar ut mot våtmarken. Plattformen är fylld av konstnärligt utformade fågelprofiler i fullskala och med informativa beskrivningar av de olika fågelarter man kommer att kunna se från plattformen. Vid biosfärdagen den 2 juni i år hade vi en guidad visning för våra medlemmar och ambassadörer som till stor förtjusning kunde se bl.a. den vita hägern, kallad ägretthäger som etablerat sig vid våtmarken. Det kommer att bli många fina utflykter hit.

Vill du veta mer om att anlägga våtmark? Här finns en film

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2019-12-12

Projektnamn:
Gisslevik: Mindre näring - högre mångfald

Sökande:
Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Journalnummer:
2019-2584

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan