Ny strategi 2023-2027 Remissutgåva

SydostLeader ger möjligheten till alla att vara med att påverka utvecklingsstrategin för kommande programperiod. Strategin att  ladda hem finns nedan.

SydostLeader är en del av EU:s Landsbygdsprogram, med en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Föreningens utvecklingsområde, för programperioden 2023 – 2027, sträcker sig över fjorton kommuner; Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Mörbylånga, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås samt Uppvidinge. Utvecklingsområdet sträcker sig därvid över tre län i sydöstra Sverige; Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län.

SydostLeader vill i strategiprocessen säkerställa en bred intressentbas och ett tydligt trepartnerskap som mobiliserar engagemang för utvecklingsområdet samt uppfyller identifierade möjligheter och därtill angelägna utvecklingsbehov hos olika målgrupper. Samtidigt vill strategin vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet.

Bifogad remissutgåva av utvecklingsstrategin ska främst ligga till grund för föreningens dialog med huvudmannen Jordbruksverket och andra myndigheter, organisationer och fondaktörer samt för föreningens interna arbete med utvecklingen i området. För projektsökare/-ägare (motsv.) kommer senare en populärversion att utarbetas.

Kontakt

Joel Parde

Strategisamordnare
info@sydostleader.se

     Hemställan om yttrande

  • SydostLeader hemställer om remissvar senast den 31 augusti 2021 och ser helst att svaret skickas i wordformat till info@sydostleader.se.
  • Eventuella frågor på strategin kan ställas direkt till Joel Parde (sammanhållande i SydostLeaders skrivargrupp) på joelparde@gmail.com.
  • Remissen har beslutats av styrelsen för SydostLeader.

När remissvaren inkommit så processas de in i strategin av samordnare och skrivargruppen. Stäms av med de olika fokusgrupperna och sedan fastställs strategin av SydostLeaders styrelse för att lämnas in den 15 oktober.

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan