Ny strategi 2023-2027

SydostLeader  har nu lämnat in sin utvecklingsstrategi till Jordbruksverket. Strategin finns att ladda hem nedan.

”SydostLeader bygger samverkan för smartare landsbygd och skärgård med hållbar tillväxt och utveckling – för ökad livskvalitet och attraktivitet”

SydostLeader är en del av EU:s Landsbygdsprogram, med en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Föreningens utvecklingsområde, för programperioden 2023 – 2027, sträcker sig över fjorton kommuner; Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Mörbylånga, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås samt Uppvidinge. Utvecklingsområdet sträcker sig därvid över tre län i sydöstra Sverige; Blekinge-, Kalmar- och Kronobergs län.

SydostLeader arbete i strategiprocessen har varit att säkerställa en bred intressentbas och ett tydligt trepartnerskap som mobiliserar engagemang för utvecklingsområdet samt uppfyller identifierade möjligheter och därtill angelägna utvecklingsbehov hos olika målgrupper. Samtidigt ska strategin vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet.

Nedladdningsbar utvecklingsstrategi ska främst ligga till grund för föreningens dialog med huvudmannen Jordbruksverket och andra myndigheter, organisationer och fondaktörer samt för föreningens interna arbete med utvecklingen i området. Aktuell nedladdningsbar version är ej helt färdiglayoutad och innehåller smärre stilistiska fel. För projektsökare/-ägare (motsv.) kommer senare en populärversion att utarbetas.

Kontakt

Joel Parde

Strategisamordnare
info@sydostleader.se

     Vad händer nu?

  • Jordbruksverket kontrollerar att ansökan är komplett och att villkoren är uppfyllda (18 oktober 2021 – 31 januari 2022)
  • Vid behov: Leaderområdena kompletterar sina strategier inom 3 veckor på begäran av Jordbruksverket (18 oktober 2021 – 31 januari 2022)
  • Urvalskommittén bedömer och poängsätter strategier (16 februari 2022 – 12 maj 2022)
  • Budgetfördelning (Juni 2022)
  • Meddelande om prioritering (Juni 2022)
  • Kompletteringar av strategier inför startbeslut (Juni 2022 – 15 oktober 2022)
  • Bildande av förening, om det är aktuellt, och styrelse (senast 15 oktober 2022)
  • Ansökan om att starta leaderområde (senast 15 oktober 2022)
  • Jordbruksverket kontrollerar att ansökan är komplett, att villkoren är uppfyllda och begär kompletteringar vid behov (17 oktober 2022 – 30 december 2022)
  • Startbeslut januari 2023

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Du kan också ta kontakt med Joel Parde (sammanhållande i SydostLeaders skrivargrupp) på joelparde@gmail.com.

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan