Rödeby vintersportcentrum

-för att kunna fortsätta bedriva och utveckla vintersport på snö i Rödeby

Rödeby Vintersportcentrum ska skapa en anläggning för konstsnö som ger Karlskrona kommuns invånare och tillresande möjlighet till vintersport på snö även i framtiden. Det ska ge möjlighet för nya generationer att både genom fritidsaktivitet, föreningsaktiviteter och skolaktiviteter komma i kontakt med skidåkning utför och på längden i en samlad anläggning. Motionsspåren utgör en viktig tillgång för allmänheten i kommunen och skidspåren är mycket välbesökta när vi har natursnö. Förfrågningar om att få hyra skidor är många och våra parkeringsytor fylls snabbt en vacker vinterdag. Rödeby Vintersportcentrum ska sätta Rödeby på kartan och vara ett av ortens största besöksmål vintertid.

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2017-11-20

Projektnamn:
Rödeby Vintersportcentrum

Sökande:
Karlskrona SOK

Journalnummer:
2016-5139

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan