Styrelse och stadgar

SydostLeaders styrelse och stadgar

Styrelsen är det beslutande organet i SydostLeader LAG (Local Action Group) som är en ideell förening. Sammansättningen utgår ifrån att det ska finnas representation från våra medlemskommuner och vara en jämn fördelning mellan de olika delarna i trepartnerskapet – den ideella sektorn, det privata/näringslivet och den offentliga sektorn. Styrelsen består av 16 ledamöter, med 5 ledamöter från respektive sektor samt en yrkesfiskare.

Styrelsen har avdelat ett Presidium samt Beredningsgrupper, vars uppgifter bl. a. är att förbereda ärenden samt bereda projektansökningar inför styrelsens beslutsmöten.

Gert Carlsson, Karlskrona

Magnus Gustafsson, Uppvidinge

Bodil Frigren Ericsson, Karlshamn

Anders Andersson, Karlskrona

Agneta Ansén Qviberg, Lessebo – 2:e vice ordförande

Maria Hjelm Nilsson, Karlshamn – 1:e vice ordförande

Mikaela Rosenlund, Sölvesborg

Anna-Lena Fransson, Ronneby

Maria Petersén, Tingsryd

Lena Ovesson, Torsås

Glenn Fridh, Karlshamn (yrkesfiskare)

Tommy Andersson, Ronneby – Ordförande

Svetlana Leuchuk, Karlskrona

Mikael Andersson, Tingsryd

Anders Johansson, Uppvidinge

Lars Altgård, Lessebo

Suppleanter till offentliga sektorn 

Viveka Olofsson, Sölvesborg

Johan Jonsson, Emmaboda

Suppleanter för ideella sektorn 

Karin Nordvall, Olofström

Mikael Fagerström, Nybro

Suppleanter för privata sektorn 

Johanna Hultman, Uppvidinge

Bo Svensson, Ronneby

Tommy Andersson, ordf

Maria Hjelm Nilsson, 1:e v ordf

Agneta Ansén Qviberg, 2:e v ordf

Verksamhetsledaren

Styrelsen väljs ur föreningens medlemmar och som företrädare för offentlig, privat eller ideell sektor men på ett personligt mandat.

Styrelsemöten hålls på olika platser inom leaderområdet och gärna samordnas med studiebesök/presentation av aktuella projekt i området.

Det unika är att styrelsen prioriterar över hur pengar ur de medel som tilldelats SydostLeaders område, f.n. medel ur Jordbruksfonden. Tidigare i programperioden har vi haft tilldelning från ytterligare tre andra ESI-fonder (Havs- och fiskeri-, Regional- och Socialfonden) att fördela till lokala utvecklingsprojekt.

 • operativ ledning av organisation och verksamhet inklusive förvaltning och redovisning
 • beslut avseende förändring eller revidering av Utvecklingsstrategin
 • verksamhetens finansiering, ekonomiska förvaltning samt årsredovisning
 • beslut om stöd till medelstora och större projekt
 • principer för marknadsföring och information
 • övergripande kontakter med Länsstyrelse, Jordbruksverk mm
 • regional och transnationell samverkan
 • avdelande av Presidium/AU och Beredningsorgan
 • beslut avseende nya medlemmar
 • förslag till medlemsavgift
 • beslut i utbildningsfrågor
 • att stadgarna efterlevs
 • förberedelser och genomförande av årsstämman
 • operativa riktlinjer för verksamhetskontor, presidium och AU
 • att säkerställa att arbetet drivs framåt enligt utvecklingsstrategin genom utvärdering, kvalitetssäkring, resultatöversyner, ekonomistyrning, personalutveckling och allmän utveckling av föreningens arbete
 • beslut avseende genomförande av ramprojekt och transnationellt samarbete
 • operativt stöd till såväl LAG, dess medlemmar som Leaderkontoret
 • beslut avseende eventuell adjungering eller behov av referensgrupper.

Stadgar

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan