Uvaparken ställplats och träffpunkt

– Ombyggnation av Baracken mot Uvasjön

Ombyggnation av Baracken mot Uvasjön samt framtagning av information om bygden syftar till att:

• vår fina park används mycket mera.
• gynna vårt Folketshus som kan ha boende vi uthyrningar för kalas och evenemang.
• öka våra intäkter så att vi på sikt kan ha någon deltidsanställd och därmed minska våra ideella timmar från dagens ca 800tim/år. Det är inte troligt att vi kan räkna med så mycket ideella timmar i framtiden.
• öka besökstalet för Fröseke Folkethusbio.
• huvuddelen av den el som kommer att förbrukas kommer från vår solcellsproduktion.

Fördelar för övriga bygden med detta projekt är att:

• gynna Kronofors IF med sitt nya Uffes Gym Kraftverket.
• öka användningen av Boulebanan.
• öka underlaget för viss service i samhället i framtiden.
• gynnar Uvasjöns Fiskevårdsområde som har sin basplats 200m från Uvaparken, med försäljning av fiskekort samt uthyrning av båtar.
• öka antalet besök i Hinkaryds Naturvårdsreservat som bara är 500 m fågelvägen från Uvaparken
• gynna Bockaskruvs Naturreservat ca 3 km cykelväg.
• använda Baracken som en öppen träffpunkt för bygdens invånare.

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2020-05-27

Projektnamn:
UUvaparkens ställplats och träffpunkt

Sökande:
Fröseke Byggnadsförening u.p.a

Journalnummer:
2019-4776

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan