Blanketter

Ladda ner dokument

Ansökan om medlemskap i SydostLeader

Vill du vara med och påverka – Intresserad att bli medlem i SydostLeader.
Ansökan skickas in till vårt kontor i Emmaboda. Läs mer om medlemskap här.

Ansökan om förskott

Du kan efter SydostLeaders beslut söka förskott på max 50% av LAG-pottens del i projektstödet. Efter Jordbruksverkets slutliga formella beslut kan totalt 70% av den beslutade LAG-potten medges. LAG-pottens storlek framgår i respektive beslut.

Det finns nu möjlighet att söka utvecklingscheckar på upp till 50.000 kr för två olika ändamål:

  • FISKE- OCH VATTENVÅRD – för olika former av provfisken och/eller musselinventeringar, framtagande av fiskevårdsplaner, framtagande av förvaltningsplaner för fisket.
  • UNGDOMARS ENGAGEMANG OCH LÄRANDE – för ungdomars lärande, studiebesök, events och andra aktiviteter m.m.
  • Enkel och smidig ansökan direkt till Leaderkontoret

Tänk på att…

  • Stödet får inte gå till investeringar
  • Samtliga aktiviteter ska ha ett tydligt fokus på syfte och mål med respektive paraplyprojekt
  • Utvecklingscheckarna är på 10 000 kr vardera och ett projekt kan få max fem checkar
  • Sista datum för delprojekten är f.n. 2019-12-31 för redovisning till SydostLeader.

* Kontakta kontoret 076 848 7300, info@sydostleader.se för mer
information!

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan