Ansök om projektstöd

Nedan kan du läsa översiktligt hur det går till att söka projektstöd. För ytterligare information kan du alltid kontakta Leaderkontoret. På din kommun finns kanske en landsbygdsutvecklare eller landsbygdsansvarig, de kan också ofta vara till hjälp och stöd.

Hur går det till att söka stöd?

Hur går det till att ansöka?

I denna Programperiod ska all ansökan och efterhand genomförd redovisning mm genomföras digitalt i ett datorstöd framtaget av Jordbruksverket.

Nedan ser du en instruktion för hur de stegvis går till väga.

Det är viktigt att du dialogiserar din projektidé och -ansökan med vårt kontor. Dels måste projektet vara i enlighet med vår Utvecklingsstrategi och samtidigt kan vi då hjälpa dig (vid behov…) med hur du ska göra din digitala ansökan.

Hur söker jag stöd inom Lokalt ledd utveckling?

 1. För att komma till det digitala ansökningsverktyget går du till Jordbruksverkets hemsida jordbruksverket.se
 2. Väl/klicka på Landsbygdsutveckling
 3. Välj Mina sidor och logga in via din e-legitimation
 4. Välj E-tjänster inom Mina Sidor
 5. Välj Stöd inom Lokalt ledd utveckling
  1. Här väljer du antingen…
   1. Fullmakt (börja med att ansöka om en fullmakt om du företräder en förening eller organisation)
   2. Ansökan Steg 1 eller
   3. Ansökan Steg 2

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan