Om SydostLeader

-ett av Sveriges största Leaderområden

 

SydostLeaders område för lokalt ledd utveckling inkluderar kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge. Utvecklingsområdet sträcker sig därmed över tre län i sydöstra Sverige; Blekinge, Kalmar och Kronoberg län.

Området präglas av våra vatten som är sammankopplade i ett unikt utvecklingsområde. Från Hanö via Mörrumsån, sjön Åsnen, Alsterån, Kalmarsund och Ölands vatten till Utklippan förbinder våra vattenavrinningsområden, sjöar och hav Småland, Öland och Sveriges sydöstra kust med Blekinge -skärgården. Utvecklingsområdet har också ett biosfärreservat, världsarv och en nationalpark.

Utvecklingsområdet tillåter en stor potential att skapa lokal hållbar utveckling genom Leader-metoden genom att fokusera på områdets styrkor, tillgångar och utvecklingsmöjligheter i form av vårt geografiska läge med värdefulla vattenmiljöer, natur, kulturella och kreativa värden och en stark entreprenörsanda .

I den pågående strategiprocessen för nästa programperiod har SydostLeader säkerställt en bred intressentbas och ett tydligt trepartspartnerskap som mobiliserar engagemang för vårt Leader-område och uppfyller identifierade möjligheter i vårt område och olika målgruppers viktiga utvecklingsbehov. Samtidigt vill strategin vara heltäckande och därmed också inspirera, skapa delaktighet och stimulera idéernas kraft i det framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet.

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan