Projektprocessen

Processförloppet för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar med en idé och kontakt med leaderkontoret. Vi fungerar som processtöd och hjälper er att forma projektet, ger råd inför ansökan, om utbetalning, slutredovisning eller om andra frågor som uppstår under projektets gång.

Allt börjar med en idé om utveckling!

Börja med att läsa om vår strategi och vad vi tittar på i bedömningen, finns att ladda ner under blanketter. Se sedan sidan testa din idé och följ dess instruktioner. Det ger ett utmärkt underlag till vidare diskussioner med våra projektutvecklare.

Efter ett möte, digitalt eller fysiskt beroende på det aktuella läget, där vi tillsamman går igenom dina idéer så kan du göra en formell ansökan hos jordbruksverket. 

SydostLeader behandlar alla ansökningar, i turordning, vid sina ordinarie sammanträden och tar beslut om att prioritera projektet. Jordbruksverket fattar därefter det formella beslutet.

På en egen sida längre ner finns en anvisning om hur man testar sin projektidé. Följ de instruktionerna och läs i strategin som finns att ladda hem där.

När leaderkontoret fått in resultatet från ”testa er projektidé”  återkopplar vi till er. Tror vi att idén kan bli ett leaderprojekt bokar vi in ett möte där vi diskuterar och utvecklar er idé. Då går vi också igenom hur ni ska gå vidare.

Nu är det dags att göra en digital ansökan hos Jordbruksverket. För att kunna göra ansökan behöver du som ska göra ansökan, ordna e-legitimation och en fullmakt från den organisation du representerar. E-legitimation (BankID) ordnar din bank om du inte redan har det och fullmakten finns att ladda hem på Jordbruksverkets ”Mina sidor”. Nu är ni snart klara för nästa steg!

När man gör en steg 2 ansökan är det indirekt en projektplan man skriver in i Jordbruksverkets system och kompletterar med olika bilagor som budget, aktivitetsplan m.m. Därför kan det vara bra att göra en projektplan innan och tillika en budget som förberedelse. Vi rekommenderar att man gör det!

När ansökan är inskickad kan det komma begäran om komplettering. Det blir det i nästan alla ansökningar, både en eller två, så det är helt normalt.

När ansökan är komplett och går den vidare för beredning och bedömning.  SydostLeaders styrelse, utgår från urvalskriterier och bedömer om projektet ska prioriteras för stöd. Styrelsen har cirka fyra möten per år och ansökan måste vara komplett för att kunna bedömas. Prioriteringsbeslutet i SydostLeaders styrelse kan inte överklagas.

Beslutet med motivering skickas därefter till projektgruppen, SydostLeader handlägger i Jordbruksverkets datasystem och laddar upp beslut. Ansökan är då i status LAGKLAR. Ansökan öppnas upp av Jordbruksverket för handläggning och formellt beslut. Kompletteringar och förtydliganden kan bli aktuellt, varefter Jordbruksverket fattar beslut och meddelar projektgruppen.

Genomförandet av projektet handlar om att följa sin projekt- och aktivitetsplan. Det man sökt stöd för. Blir man tveksam, saker och ting förändras, ska man alltid ta kontakt med Leaderkontoret så att man kan ta eventuella ändringsbeslut om så krävs.

Utbetalningar söker man via Jordbruksverkets hemsida och där rapporterar man också. Tänk på att samtidigt informera Leaderkontoret. Ibland kan ett projekt behöva förskott på stöd. Det ansöker man om via Leaderkontoret.

Efter ett förhoppningsvis lyckat genomfört projekt så ska en slutrapport göras, också den via Jordbruksverkets hemsida. Tänk på att SydostLeader ska ha en kopia av slutrapporten. Skicka det gärna för påseende till Leaderkontoret innan ni skickar in er ansökan formellt.

Vill du veta mer?

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan