New Glass 2.0

– en arena för prototypframtagning

New Glass 2.0 arbetade med att utveckla och undersöka designprocesser och produktion i Glasriketregionen samt Blekinge. Projektet ägdes av The Glass Factory och strävade efter att skapa ett forum för öppen innovation. I projektet tog man fram olika koncept för produktionsworkshops och tillverkning av prototyper för företag i regionen, främst i glas men även i kombination med andra material.
Tio regionala företag fick under projekttiden möjligheten att i samarbete med designers testa sina idéer och utveckla nya innovativa produkter.

 

 

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2018-05-02

Projektnamn:
The Glass Factory New Glass 2.0 – Forum innovativa production-workshops

Sökande:
Emmaboda kommun - The Glass Factory

Journalnummer:
2016-7530

Vill du veta mer?

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan