Istabystenen

Istabystenen - Ett sätt att sprida kunskap!

Syftet med projektet är att sprida kännedom och kunskap om Istaby och fiskeläget Torsös historia. Genom projektets uppläggning skapas en mall eller modell för hur man kan arbeta för att stärka invånarnas känsla för sin hembygd, deras gemenskap och samhörighet.

Det övergripande målet med projektet är att ytterligare bekantgöra och informera om Istaby då det är ett välkänt namn i arkeologiska kretsar, inte minst genom den s k Istabystenen, 1878 flyttad till SHM (Statens Historiska Museer) i Stockholm. Den exemplifierar den äldre runraden som brukar dateras till 600-talet. En kopia av denna runsten placeras framför fasaden mot Tolavägen (den gamla bygatan) på den byggnad som inrymde byns första skola. Genom att placera stenen några hundra meter av från en plats där finns idag en lekplats, intill ett grönområde. Detta är väl lämpat som rastplats, förses därför med bord och bänkar samt toalett, allt anpassat för rörelsehindrade. I nära anslutning skapas ett s k utemuseum där skärmarna berättar om byns historia, men också introducerar andra besöksmål på Listerlandet.

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2019-02-18

Projektnamn:
Istabystenen

Sökande:
Istaby Historia Haiwulfas Drabanter

Journalnummer:
2016-5058

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan