Torskodling på nytt sätt

Projektet ska testa om det går att få fångad undermålig fisk att överleva och tillväxa under kontrollerade former tills den ökar i kondition och kan ge ett ekonomiskt utbyte.

Det kustnära fisket efter torsk har idag stora problem (Havs och Vattenmyndigheten 2014).Ett stort antal fiskare har slutat fiska och lönsamheten för de som är kvar är dålig. En av orsakerna är att sälangreppen på fångst och redskap hela tiden ökar i de traditionella fiskena med garn och krok.

Ett problem med burar och fällor är att metoderna behöver utvecklas och fångsterna har hittills varit för låga för att fiskare skall kunna ha råd att starta den nödvändiga utvecklingen. Självklart är det ju yrkesfiskarekåren själv som är bäst på att driva utvecklingen, inte myndigheterna. Därför är varje projekt som kan höja den ekonomiska avkastningen av redskapen av största vikt så att enskilda fiskare vågar ta chansen att starta ett sälsäkert fiske.

SydostLeader har beviljat projektet som pågår. Syftet är att testa om det går att istället för att slänga tillbaka undermålig torsk i havet få fisken att överleva och tillväxa under kontrollerade former tills den ökar i kondition och kan ge ett ekonomiskt utbyte. Detta är i linje med landningsobligatoriet som infördes 2015.

Följande delmål skall uppnås

1.Testa kortsiktiga överlevnaden av torsk fångad i torskbur och fällor under olika temperaturer, fångstdjup och hantering för transport till odlingskassar.

2.Pröva förvaring av fisk i kassar för att bestämma andelen fisk som överlever, äter och tillväxer med olika typer av färskfoder (mörtfiskar och sill) utifrån fiskens kondition och övriga yttre förhållanden.

3.Testa ekonomiska förutsättningar för att höja det kommersiella värdet av undermålig torsk.

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2019-08-16

Projektnamn:
Överlevnad och rekonditionering av utkastad torsk i torskburar

Sökande:
Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Journalnummer:
2016-2983

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan