Nytt år - nya möjligheter!

Ny programperiod på gång, vilket innebär att vi får nya medel att fördela inom de närmsta månaderna. Just nu har vi inga medel för prioritering av projekt, men ni är ändå välkomna att kontakta oss med era idéer för genomgång och rådgivning. Susanna och Lasse

Testa din projektidé

En metod för att utveckla landsbygden i projektform

Vår uppgift är att stimulera och inspirera till utveckling i vårt område. Vi arbetar aktivt för att sprida kunskap och kännedom om Leader som metod för utveckling. Mycket av vårt arbete är därför inriktat på att möta föreningar och utvecklingsgrupper ute i våra elva, till nästa programperiod 14, kommunerna och informera om Leadermetoden och om möjligheter till stöd via SydostLeader.

Läs mer

Beviljade projekt

Nedan följer ett urval av beviljade projekt inom vårt område

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan