Kallelse till Årsstämma!

Kallelse till Årsstämma har gått ut till alla medlemmar. Vi ses på Hotell Skansen, Färjestaden, den 26 maj kl 9.00. Anmälan sker till info@sydostleader.se, 073-3103247 senast 17 maj.

Testa din projektidé

En metod för att utveckla landsbygden i projektform

Vår uppgift är att stimulera och inspirera till utveckling i vårt område. Vi arbetar aktivt för att sprida kunskap och kännedom om Leader som metod för utveckling. Mycket av vårt arbete är därför inriktat på att möta föreningar och utvecklingsgrupper ute i våra 14 kommuner och informera om Leadermetoden och om möjligheter till stöd via SydostLeader.

Läs mer

Beviljade projekt

Nedan följer ett urval av beviljade projekt inom vårt område

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan