Testa och skapa kunskap om möjligheterna med biokol!

Enkla, modifierade modeller och prototyper.

Projektets Förankring:

Projektet har förankrats genom att dela kunskap med besökare, turister, och samarbetspartners, samt genom att inspirera och engagera människor i hållbarhetsfrågor. Ni har också samarbetat med olika organisationer och aktörer för att nå projektets syfte och mål, vilket har varit avgörande för projektets framgång.

Tänkt Målgrupp:

Projektets tänkta målgrupp omfattade turister i närområdet, i Sverige och i norra Europa, som är intresserade av omställning och hållbarhet. Dessutom, företag, kommuner och organisationer i närområdet.

Andra Gynnade Målgrupper:

Genom omfattande mediebevakning och spridning av kunskap har ni nått målgrupper som ni kanske inte hade förväntat er från början. Projektet har också lyckats engagera och inspirera en bred publik, inklusive människor från olika åldrar och bakgrunder.

Projektets Framtid:

Det är uppenbart att Ödevata Biokolprojekt har nått sina mål och gett fantastiska resultat för en hållbarare värld. Projektets framgångar kommer sannolikt att fortsätta, och ni har potentialen att nå ännu fler målgrupper i framtiden, inklusive bönder, fiskodlare och stora värmeverk. Era ansträngningar för att sprida kunskap om biokol och hållbarhet har lagt grunden för en mer hållbar och medveten framtid.

Se filmen om projektet: Inspireras mer om aquaponik odling, biokoltillverkning och hållbar turism på Ödevata Gårdshotell – YouTube

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2019-10-08

Projektnamn:
Testmodeller för biokol

Sökande:
Hans-Magnus Axelsson enskild firma

Journalnummer:
2016-2789

Vill du veta mer?

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan