Säl och Skarv transnationellt projekt

Projektet skulle ta fram och sammanställa information för hela Östersjön beträffande Säl- och Skarvfrågans
påverkan på yrkesfisket, kustfisket i synnerhet, och paketera den i kommunicerbara format. Ta fram underlag/
informationsmaterial/rapporter som är användbara efter projektets slut och naturligtvis sprida informationen kring
detta under projekttiden.

Säl- och skarvproblematiken har diskuterats länge och ofta i ett högt tonläge mellan parter som haft helt olika
utgångspunkter. Dels yrkesfisket för vilka det handlat om överlevnad för sitt yrke och företagande samt slarvigt
uttryckt ”miljörörelsen”. Dessa parter behövde gemensam, grundläggande basfakta för hela Östersjön.

Yrkesfiskare och andra intressenter samlades på FLAG ESKO, södra Finland, initiativ till ett intressentmöte 2017 på Åland. På Ålandsmötet formades gemensamma tankar och idéer till ett transnationellt samverkansprojekt för att
sammanställa och belysa befntliga och nya fakta kring SoS-frågan (SoS = Säl- och Skarv) vad gäller såväl biologiska motiv som företagsekonomiskt- och livsmedelsförsörjningsperspektiv.

Svensk rapport del 1-2

Svensk rapport del 3

Projektets hemsida

Rapport transnationella delen, LUKE (Natural Resources Institute) Engelska

eller se filmen som projektet tagit fram (engelska)

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2017-06-16

Projektnamn:
Transnationellt samarbetsprojekt Säl och Skarv

Sökande:
SydostLeader ideell förening

Journalnummer:
2017-2800

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan