Reduktionsfiske i Sandbäcksdammarna

-förutsättningar för ett rikare insektsliv

SFK Spinn ansökte om projektstöd för att bedriva ett reduktionsfiske i klubbvattnet Sandbäcksdammarna, som man drivit sedan 1983. Vid tillfället för ansökan arrenderade klubben två vatten av Sveaskog, där man kontinuerligt sätter ut regnbåge för sportfiske.

Syftet med projektet är att ta bort all vitfisk, mindre abborre, gädda och kräftor. Detta för att  skapa utrymme och förutsättningar för ett rikare insektsliv, vilket är en naturlig del i regnbågens föda. Projektet att ta bort de icke önskvärda arterna innebär också att vattenkvaliteten förbättras. Regnbågen söker gärna sin föda vid vattenytan, och med ett rikare insektsliv blir det då också mer synlig aktivitet. Detta är tilltalande både för sportfiskaren liksom för övriga besökare som önskar uppleva det naturen erbjuder.

Området är tillgängligt för allmänheten och välbesökt för promenader, fikastunder och grillning vid de befintliga grillplatserna med vindskydd. Klubben ordnar också aktiviteter för ungdomar i form av ”prova på fiske” och sportlovsfiske.

Projektets investeringar var i huvudsak två ryssjor/bottengarn samt en mindre roddbåt. Reduktionsfisket genomförs under ca 4 veckor per år. Då placeras de två ryssjorna/bottengarnen ut med hjälp av båten. Redskapen vittjas tre gånger per vecka och fångsten delas ut till medlemmarna som agn till det egna kräftfisket.

Sedan reduktionsfisket tog sin början är vår uppfattning att det gjort stor nytta, där vårt mål att reducera icke önskvärda arter har nåtts. Nu är detta ett ”evighetsjobb” vilket vi är medvetna om, men det utför vi gärna då resultaten är de vi önskade.

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2019-04-26

Projektnamn:
Reduktionsfiske i Sandbäcksdammarna

Sökande:
Sportfiskeklubben Spinn

Journalnummer:
2018-1878

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan