Ljuders Sockenfilm

En film om Sveriges mest kända Socken

Projektet skall dokumentera och marknadsföra utvandrarbygden i det så kallade ”Mobergland”.  Det har gjorts en film om ”Sveriges mest kända socken” , en dokumentär om utvandrarbygden. Genom filmen hålls Mobergs författarskap levande och de platser som skildras i Mobergs Utvandrarepos. Filmen visar också dagens entreprenörsanda i bygden och hur livet på landsbygden ter sig.

Syftet med filmen är att levandegöra och bevara en väsentlig del av den svenska utvandringen och utvandringsbygderna. Hitta
nya grupper och förmedla historien till dessa inte minst genom nya och tidsenliga medier. Uppdatera det
faktaunderlag som finns med den nya forskningsrönen som kommit fram under det senaste halva decenniet.

Målet med filmen är att få nytt material anpassat till modern presentationsteknik i olika medier. Öka intresset bland tillresande
och den yngre publiken.

Här finns ett smakprov på filmen

 

 

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2019-09-05

Projektnamn:
Presentation och dokumentation av utvandrarbygden

Sökande:
Ljuder Hembygdsförening

Journalnummer:
2019-127

Vill du veta mer?

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan