Arkipelagrutten

-hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och i vatten i Blekinge

Under ett stort samverkansprojekt som genomfördes mellan 2017-2019 utvecklades en ny reseanledning inom biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Resultatet har varit framgångsrikt och i juni 2019 lanserades ”ARK56 – länkade kustleder i ett Unesco biosfärområde”.

Blekinge Arkipelag ville med hjälp av besöksnäringsföretagen i biosfärområdet lyfta Blekinge som outdoordestination med ett tydligt fokus på kust och skärgård. Genom att utveckla ett nätverk av olika typer av leder, med olika färdmöjligheter och olika produkter längs vägen har projektet tillgängliggjort natur och kultur i biosfärområdet Blekinge Arkipelags skärgård, både för lokalbefolkning och besökare. Det övergripande målet var att bidra till en hållbar och samtidigt levande skärgård.

Med hjälp av en mobil applikation, kartor och infotavlor kan besökarna utforska ARK56 till fots, på cykel, eller i vattnet med kajak eller båt. 13 nav knyter samman lederna och erbjuder mat, boende och upplevelser.

Nyckelfaktor för projektets framgång är ett engagerat företagsnätverk med idag 66 medlemmar som drivs av föreningen Blekinge Arkipelag. Ett av de större företagen kallade projektet för en av de främsta initiativ som tagits i Blekinge för att utveckla besöksnäringen och som har stor betydelse för framtiden.

Film om projekt Arkipelagrutten

Projektinformation

Datum för LAG-beslut:
2020-06-16

Projektnamn:
Arkipelagrutten Blekinge - hållbara outdoorprodukter utmed leder och vatten i Blekinge

Sökande:
Region Blekinge län

Journalnummer:
2016-4791

Vill du veta mer?

Lasse Wellin

Projektutvecklare
lasse@sydostleader.se

Susanna Bondesson

Verksamhetsledare
susanna@sydostleader.se

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan