Årsstämma 2022

SydostLeader håller årstämma på Tulseboda brunn 25 maj 2022.

Årsstämman hålls i år fysiskt och ni välkomnas till Tulseboda brunn i Kyrkhult!

Anmäl ditt/ert deltagande eller fullmakt senast den 18 maj till info@sydostleader.se,

Deltagande kan även anmälas till mobilnr 073-3103247.

Efter anmälan skickas Årsmöteshandlingar ut.

Efter stämman genomförs konstituerande styrelsemöte.

Bläddringsbar PDF – verksamhetsberättelse

09.00         Samling – Kaffe och fralla.

09:30         Välkommen till Tulseboda brunn!

09:50         Årsmötesförhandlingar

Ca 11:00    Årsmötet avslutas

Ca 11:10    Information om Tulseboda brunn, vandring i parken med ciceron.

Ca 12:15   Lunch

Ansök om projektstöd

Ansökan är uppdelad i två steg och görs elektroniskt med e-legitimation. Den innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektet och budget samt uppgifter för uppföljning.

Gå till ansökan